Krøllede hjerner og vilde tanker – om design og teknik

af Peter Lars Jensen, 2009

Apple har gennem årene ofte fået påklistret det prædikat, at Mac’en alene henvendte sig til grafikere og designere og kun dér havde en udbredelse og værdi som computerplatform. De seneste års stigende udbredelse af Mac på consumer-markedet og i undervisningssektoren udfordre denne antagelse. Erhvervslivet generelt er også ved at bløde op overfor de mere traditionelle fordomme om, at Mac’en kun er interessant for de kreative.

IT-manager Peter Lars Jensen fra designvirksomheden
Kontrapunkt, har gjort sig nogle tanker om, hvad det er der gør, at Mac’en trods indmarchen på disse nye markeder, stadig er det primære valg for store dele af den grafiske branche. Der er ifølge ham en grund til, at Mac’en, trods en kortvarig nedgang i slutningen af 1990’erne, stadig er det foretrukne valg i netop denne branche.

En kort overgang benyttede filosoffen Friedrich Nietzsche den nyopfundne skrivemaskine. Det var i 1880’erne. Og det var et forsøg på, at afhjælpe de skrivevanskeligheder Nietzsche grundet sin begyndende sindssyge havde.

Nietzsche skrottede hurtigt det ”moderne mekaniske værktøj”. Ifølge ham selv påvirkede det hans måde at strukturere skriveprocessen på. Det formede selve tænkningen, dens udtryk og muligheder. I forhold til håndskriften var skrivemaskinen hæmmende og dermed begrænsende for hans vilde tanker.
Historien er et godt eksempel på dilemmaet mellem teknik og videnskab, kunst, arkitektur og design.

Designprocessen både er - og ender - med en kunstnerisk, æstetisk og kreativ udformning. Lige fra reklamebranchens brug af design som effektiv kommunikation til den æstetiske, funktionelle og nogle gange romantiske designkunst. Design tager udgangspunkt i menneskelige interesser, og de teknologiske muligheder er uden tvivl vigtige i processen, om end ikke essentielle. Forholdet mellem teknik, design og kreativitet er afgørende.

En af designbureauets kernekompetencer er kreativitet. Det er vigtigt, at de tekniske værktøjer understøtter denne kreativitet. Mange grafiske- og designvirksomheder har helt entydigt valgt Apple Macintosh til at løse alle virksomhedens computerrelaterede behov. Både de helt almindelige daglige driftsopgaver, og altså også de grafiske, kreative og designmæssige.

Det er også vigtigt, at computeren i den kreative proces opleves som et medspillende og inspirerende værktøj, der ikke begrænser mulighederne. Selve computeren og måden styresystemet og programmerne er designede på, er vigtige elementer. Følelsen af, at det er ”skrivemaskinen”, der har magten, hjælper ikke krøllede hjerner til at udfolde sig. Teknik skal appellere til sanserne og skal ikke kun give en praktisk brugeroplevelse, men også en æstetisk.

Mennesket, og i særdeleshed designere, kan generelt lide, at ting er ”rare”, pæne og æstetiske. At Apples computere derudover er kraftfulde og stabile er ikke uvæsentligt. Ingen tvivl om, at dette er en af grundene til, at Apple står rigtig stærkt i den grafiske branche.

Det ser ud til, at Apples kreative innovation og æstetiske design tiltrækker mennesker med kreative evner. Flere analyser har vist, at Mac-brugere er mere kreative end tilsvarende PC-brugere. Mac-brugere er åbne og fordomsfrie, generelt mere liberale og har en vis følelse af overlegenhed. Undersøgelser viser også at de er ikke-dogmatiske realister, at de er følelsesmæssigt velfunderet og i stand til at arbejde med det, der bliver givet til dem.

Andre undersøgelser viser, at selv Apples logo gør mennesker langt mere kreative end eksempelvis IBM's logo. Det tyder på, at stærke brand-logo'er har en reel betydning for menneskers adfærd og opfattelse af virkeligheden.

Når virksomheder som Kontrapunkt således har valgt Apples Mac’er som den helt primære platform for udøvelse af sin forretning skyldes dette ikke få, men mange faktorer. Teknisk set er der også mange gode grunde.

Mac’en nævnes ofte i samme åndedrag som ”grafisk design” og ikke uden grund. Mac’en håndterer grafik, farver og skrifter (fonte) på en, uden sammenligning, helt igennem gennemtænkt, effektiv og overbevisende måde. Det gør den bl.a. fordi computeren og dens styresystem er designet så arbejdet med det grafiske er let, simpelt og intuitivt. Mange specielle grafiske værktøjer er endvidere kun udviklet til Mac. Og prisen for en Mac er i dag stort set på linje med en tilsvarende Windows-maskine med samme ydeevne.

Faktisk viser erfaringen, at selv væsentlige grafiske arbejder uden nævneværdige problemer kan udføres på Apple’s billige, men alligevel kraftige ”entry level” Mac’s. Under alle omstændigheder er det kreativiteten og ikke prisen på computeren, der afgør kvaliteten af det der kommer ud i den anden ende.

Som de eneste på markedet kan Apples computere afvikle alle styresystemer. Så når arkitekter har brug for 3D-programmer eller økonomiafdelingen behøver specielle finansielle applikationer, skiftes der med et tryk på en knap over i Windows. Og i det daglige arbejde, der af stort set alle foretrækkes udført på ”Mac-delen”, undgår virksomheden at bruge oceaner af ressourcer på f.eks. computervirus og andet såkaldt malware. Et helt overvejende og seriøst problem på Microsoft Windows platformen og et så godt som ikke eksisterende problem på Apples Macintosh.

Kontrapunkt er således, med hensyn til brugen af ”moderne mekaniske værktøjer”, helt ”fremme i bussen”. Det er vi, når grafikere, designere, arkitekter, administrative og andre medarbejdere hver dag benytter Apples computere til at udføre det arbejde Kontrapunkt lever af – design, grafik, arkitektur og branding.

Fra grafisk design og virksomhedsidentitet til udvikling af brands er Kontrapunkt et af Skandinaviens førende brand- og designbureauer. Placeret i København, men internationalt arbejdende og med 25 års erfaring. Kontrapunkt har 70 medarbejdere og er med sine 21 Design Awards det mest vindende designbureau i Skandinavien.

Peter Lars Jensen
Copyright © 2009